Jubileusz

   Rok 2008 dla naszej wspólnoty parafialnej był rokiem historycznym. Przeżywaliśmy bowiem podwójny Jubileusz związany z naszym Kościołem. Było to 100 lecie jego wybudowania i odprawienia w nim pierwszej Mszy Świętej. A w październiku mineło również 50 lat od jego konsekracji. Obchody Jubileuszowe chcieliśmy poprzedzic pracami konserwatorskimi kościoła i upiększeniem placu kościelnego. W wymiarze religijnym Jubileusz Kościola przeżyliśmy w trzech etapach: 

a) w ostatnią Niedzielę maja miało miejsce uroczyste umieszczenie w kaplicy św. Józefa figury Chrystusa z III upadku, podarowanej pielgrzymom z Bielczy przez zakonnikow z Kalwarii Zebrzydowskiej. Figura ta pochodzi z pierwszej polowy XIX wieku. To ona ponad sto lat temu zapoczątkowała plany starań mieszkanców Bielczy o własny Kościół. Tym majowym uroczystościom przewodniczyli Rodacy - O. Antoni Wesołowski, wicerektor Seminarium w Tuchowie, oraz O. prof. dr hab. Andrzej Wodka, wykładowca na 2 rzymskich uniwersytetach,

b) Odpust Parafialny ku czci Matki Bożej Anielskiej w niedzielę przed drugim sierpnia,

c) centralne uroczystości Jubileuszowe z udziałem Ks. Biskupa pod koniec października, 

  Oby nam wszystkim ten miniony Jubileusz przypominał o wdzięczności w stosunku do budowniczych tego Kościoła. Chcielibyśmy aby 100-lecie uksztaltowało w naszych sercach postawę wspólnej troski i odpowiedzialności za ten piękny neogotycki Kościół.