Kalendarium

• 1236 - pierwsza wzmianka źródłowa o ziemi radłowskiej, nadanej biskupom krakowskim jako tzw. dobra stołowe. Ziemia bielecka wchodziła w skład tych dóbr; utworzona w Radłowie parafia była pierwszą parafią dla bielczan,

• 1364 - bp krakowski Bodzanta lokuje wieś Borzęcin i tworzy tu parafię, do której przynależy Bielcza,

• 1443 - pierwsza wzmianka źródłowa o Bielczy; bp krakowski Zbigniew Oleśnicki wraz z kapitułą upoważnia kanoników Piotra z Cząstkowa i Jana Długosza do zeznania na wiecu wiślickim granic wsi Radłów i Bielcza, 

• 1772 - dobra klucza radłowskiego, z Bielczą, przejęte przez cesarza Austrii Józefa II, 

• przed 1813 - prawdopodobne istnienie drewnianej kaplicy w Bielczy, przebudowywanej w 1835 i 1848 

• od 1819 - dobra klucza radłowskiego w rękach prywatnych, 

• 1903 - utworzenie w Bielczy (1 VII) ekspozytury parafialnej staraniem ks. bpa Leona Wałęgi, 

• 1906 - poświęcenie kamienia węgielnego (29 VI) pod budowany w Bielczy kościół; 1906 - 1907 wznoszenie świątyni wg projektu Jana Sasa - Zubrzyckiego, rozebranie drewnianej kaplicy, będącej pierwszym kościołem w Bielczy, 

• 1908 - w Nowy Rok ks. prałat Jan Pilch odprawia pierwszą Mszę św., 

• 1925 - staraniem ks. Jana Chmielą erygowanie (12 V) bieleckiej parafii, 

• 1988 - wizytacja kanoniczna parafii (10 - 11 IX) ks. bpa Władysława Bobowskiego, ks. abp Jerzy Ablewicz mianuje ks. Stanisława Kudlika nowym proboszczem w Bielczy, 

• 1989 - przebudowa prezbiterium (XII), sprawienie nowego ołtarza soborowego i marmurowej posadzki, 

• 1990 - ks. bp Wł. Bobowski konsekruje ołtarz soborowy i dokonuje poświęcenia prezbiterium (29 VII), malowanie nawy głównej i bocznych (do jesieni), remont organów (24 IX), 

• 1992 - sprawienie drugich okien w świątyni, parafialne Misje św. prowadzą oo. redemptoryści z Krakowa (26 IX - 4 X),

• 1993 - Renowację (26 - 29 IX) parafialnych Misji św. przeprowadzili oo. redemptoryści z Krakowa, peregrynacja 24 (I niedziela Adwentu) obrazu Miłosierdzia Bożego, sprawienie nowych drzwi do świątyni (XII), 

• 1994 - zadaszenie (X) figury MB Niepokalanej na tzw. Górach, prace remontowo - budowlane przed plebanią, 

• 1995 - remont (II - V) dachu, wieży i sygnaturki, 

• 1996 - wizytacja kanoniczna (11 -12 V) ks. bpa Józefa Gucwy, prace konstrukcyjno - renowacyjne przy chórze (V), prace budowlane przy murach (VI), 

• 1997 - położenie nowej posadzki w świątyni (V), powódź w Bielczy (VI), założenie instalacji grzewczej w świątyni (X), 

• 1998 - wykonanie nowych ławek (IV-V 1999), 

• 1999 - prace konserwatorskie i złocenie ołtarza głównego (IV), ks. bp Wł. Bobowski dokonuje (1 VII) poświęcenia odnowionego ołtarza, ławek, posadzki i obrazu Miłosierdzia Bożego podczas uroczystości odpustowej, inaugurującej obchody Wielkiego Jubileuszu 2000-le-cia chrześcijaństwa, 

• 2000 - pielgrzymka parafialna mężczyzn (19 II) i dzieci (12 VI) do Szczepanowa w roku Wielkiego Jubileuszu, doprowadzenie instalacji wodnej do świątyni (VII), 

• 2001 - Misje św. parafialne przeprowadzają oo. redemptoryści z Tuchowa (28 II - 7 III), nawiedzenie obrazu Pani Jasnogórskiej w parafii (22 - 23 IV), renowacja kościelnego ogrodzenia (16 VIII-VI 2002), 

• 2002 - Renowacja Misji św. (9-13 III), remont organów (IV - V), wizytacja kanoniczna parafii (15 - 16 VI) ks. bpa Jana Styrny, prace przy ogrodzeniu, początek budowy kaplicy na cmentarzu,

• 2003 - montaż oświetlenia w świątyni (VII), sprawienie instalacji grzewczej i kinkietów z fundacji pp. Rozylewiczów z USA, 

• 2004 - malowanie świątyni (VIII - IX), sprawienie instalacji nagłaśniającej i modernizacja instalacji elektrycznej, nawiedzenie obrazu MB Bocheńskiej (21 -29 IX) w parafii, 

• 2005 - odnowienie stacji Drogi Krzyżowej, sprawienie instalacji alarmowej, ukończenie budowy kaplicy cmentarnej i jej poświecenie przez ks. bpa Wł. Bobowskiego (X).