Duszpasterskie

ks. Jan Twardowski: Wielkie dzieło nawrócenia świata rozpoczyna się od małych nieraz wysiłków, od budowania zgody w naszych rodzinach, parafiach, w środowiskach pracy.

Ogłoszenia Parafialne – 23 kwietnia 2017 r. – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA

Pan Jezus powiedział do św. siostry Faustyny:

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski(Dz. 699) […]. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) 

1.      Rozpoczynamy tydzień Miłosierdzia w Kościele. Dzisiejsza niedziela to Święto Miłosierdzia Bożego. Największą łaską jaką dziś możemy przyjąć od Boga Bogatego w Miłosierdzie jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą dzisiaj po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Pan Jezus łaski dnia dzisiejszego podniósł do rzędu „drugiego chrztu”. Wykorzystajmy dobrze dzisiejszy dzień. Po mszy św. będziemy mogli spełnić uczynek miłosierdzia wspierając zbiórkę do puszek na rzecz ofiar w Syrii w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka, pomagając żyjącym w ubóstwie 80 – ciu procentom Syryjczyków, gdzie pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym prawie 6 milionów dzieci.

2.      Dzisiaj o 15:00 Godzina Miłosierdzia dla Świata Całego. Zapraszam na Drogę Krzyżową i na koronkę.

3.      Za tydzień Niedziela Biblijna i Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma św. Zapraszam w przyszłą niedzielę 10 min wcześniej przed Mszą św. na celebrację Słowa Bożego z Listu do Galatów. W przyszłą niedzielę także rozpoczęcie Nabożeństw Majowych.

4.      O modlitwę różańcową w przyszła niedzielę proszę Różę p. Teresy Gładysz.

5.      W tym tygodniu:

·         Uroczystość św. Wojciecha w poniedziałek,

·         Święto św. Marka Ewangelisty we wtorek,

·         św. Katarzyny ze Sjeny w sobotę.

6.      Dziecięcy chórek po miesiącu prób i przygotowań dzisiaj oficjalnie rozpoczął swoją działalność śpiewem na Sumie. Ciesząc się z zaangażowania dzieci życzymy obfitości łask wyproszonych przez ręce naszej Anielskiej Matki.

7.      Sakrament bierzmowania w przyszły poniedziałek w Borzęcinie Górnym. Kandydatów zapraszam na Triduum przygotowujące do godnego przeżycia sakramentu bierzmowania:

·         w czwartek na godz. 17:00 do spowiedzi i adorację przed Miłosiernym oraz Mszę św.

·         w piątek na godz. 6:30 na Eucharystię,

·         w sobotę o 9:00 na wyjazd do Wał Rudy na Drogę Krzyżową śladami bł. Karoliny

8.      Wieczornica Wielkanocna w Domu Wielofunkcyjnym w sobotę o godz. 17:00. Będzie na co popatrzeć. Jesteśmy wszyscy zaproszeni J.

9.      Bóg zapłać za wszelką ofiarność. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na inwestycje parafialne. Dziękuję serdecznie grupie Aktywnych Kobiet za ofiarowany nam nowy paschał i świece ołtarzowe. Za wszelkie dobro – także to ciche, składam stokrotne Bóg zapłać!

10.  Zapraszam do pogłębiania wiary katolickiej poprzez czytanie prasy katolickiej.

11.  Intencje Mszalne w tym tygodniu (odczytać).

12.  Nadleśnictwo apeluje o nie wypalanie traw i innych pozostałości roślinnych.

13.  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 27 kwietnia w czwartek od godz. 7:00 rano.

 

14.  Akcja Krwiodawstwa połączona z motocyklową imprezą charytatywną na rzecz chorej Klaudii – mieszkanki Jadownik w przyszłą niedzielę na Bocheńcu.

 

BYĆ DOBRYM JAK CHLEB

 

List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 

                      

 

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

                   

Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia. W myśl tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w apostolat miłosierdzia. Ojciec Święty Franciszek w Liście Misericordia et misera ogłoszonym na zakończenie Roku Świętego, zwraca naszą uwagę na to, że wszyscy doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia i podkreśla, że teraz: „Nadszedł czas, aby zrobić miejsce wyobraźni miłosierdzia. Każdy jest umiłowany przez Boga, więc każdy ma mieć miłosierdzie w sercu, pamięci i działaniu.

 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy: „uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dobra materialne rozdzielali każdemu według potrzeby” (Dz 2,42-45). Tak realizowana pomoc charytatywna „każdemu według potrzeby” przyczynia się do budowania sprawiedliwości społecznej. Chrześcijanie od początku mają świadomość, że działalność charytatywna nie jest celem samym w sobie, ale że ma się ona przyczyniać do realizacji najważniejszego celu, którym jest zbawienie wszystkich ludzi.

 

Chrystusowe wezwanie do miłosierdzia jest nadal aktualne. Radością napełnia fakt, że działalność charytatywną Kościoła w Polsce podejmuje ponad 800 instytucji, które realizują 5000 różnego rodzaju dzieł. Dzięki temu pomoc dociera do ponad 3 milionów potrzebujących. W szczególny sposób uczestniczy w nich Caritas Polska w łączności z Caritas Diecezjalnymi. Rodzinę Caritas od 26 lat tworzy 5000 Parafialnych Zespołów Caritas, 2700 Szkolnych i Akademickich Kół Caritas, w których posługuje blisko 100 tysięcy wolontariuszy. Nie można pominąć również nieocenionej roli wszystkich tych, którzy spontanicznie angażują się w pomoc potrzebującym. 

 

Mimo błyskawicznego rozwoju technologicznego, kulturowego, społecznego i cywilizacyjnego bieda w różnej postaci dotyka wiele milionów ludzi. Jedną z nich jest głód, którego doświadcza 800 milionów ludzi na całym świecie. Wciąż spotykamy się z obojętnością na los drugiego człowieka, przede wszystkim tego będącego daleko, ale i tego obok nas. Jak mówi Papież Franciszek: „Tak wiele jest docierających do nas obrazów, że widzimy cierpienie, ale go nie dotykamy, słyszymy płacz, ale nie pocieszamy płaczących, widzimy pragnienie, ale go nie zaspokajamy” (Rzym, 13 czerwca 2016 r.). Dlatego od ponad ćwierćwiecza Caritas w Polsce wychodzi z licznymi inicjatywami pomocy potrzebującym na różnych płaszczyznach. Pomagamy dzieciom przez Wakacyjną Akcję Caritas, Tornister Pełen Uśmiechów i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom; ubogim poprzez zbiórki żywności Tak, pomagam! i Kromkę Chleba; niepełnosprawnym, chorym i starszym przez Jałmużnę Wielkopostną i 1%. Pomagamy także ofiarom konfliktów  wojennych w uruchomionym w październiku 2016 roku programie Rodzina Rodzinie. Cieszy fakt, że spieszymy z pomocą nie tylko osobom potrzebującym w Polsce, ale i w najdalszych regionach świata, zwłaszcza ofiarom katastrof, suszy, powodzi i wojen.

 

Posługa Caritas nie jest jednak zwykłą działalnością charytatywną. To przede wszystkim kształtowanie postawy wrażliwości na los drugiego człowieka i odpowiedź na konkretne problemy dzisiejszego świata. Musimy pamiętać, że warunkiem niesienia miłosierdzia jest osobiste doświadczenie Miłosierdzia Bożego i zgoda na Jego działanie w życiu każdego z nas. Jak pisze Papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate: „Dyspozycyjność wobec Boga otwiera na dyspozycyjność wobec braci oraz wobec życia”.

 

Dyspozycyjność wobec Boga to inne imię nowej ewangelizacji. Celem wszystkich współcześnie podejmowanych wysiłków duszpasterskich Kościoła jest otwarcie człowieka na żywą i zbawczą miłość Boga. Bóg chce być obecny ze swoją miłością miłosierną zwłaszcza tam, gdzie ludzie pozbawieni są nie tylko doczesnych perspektyw godziwego życia, ale i wszelkich znaków obecności Boga. Dyspozycyjna obecność wobec bliźnich na marginesach współczesnego świata staje się miarą wiarygodności Kościoła, bo Chrystus utożsamił się z biednymi, ich lękiem i cierpieniem. Papież Franciszek nie tylko to głosi, ale niezwykle mocno pokazuje, zwłaszcza wobec uchodźców, bezdomnych, głodujących, ofiar handlu ludźmi i przemocy.

 

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem trwającej od ponad 6 lat wojny w Syrii. Wskutek tego konfliktu ponad 13 mln ludzi, w tym 6 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej. Wśród wielu inicjatyw pomocy cierpiącym jest przygotowany i realizowany przez Caritas Polska, wspomniany już program Rodzina Rodzinie, który umożliwia materialne wsparcie konkretnej syryjskiej rodziny. Dzięki zaangażowaniu pojedynczych osób a także całych rodzin, instytucji, wspólnot zakonnych i parafialnych wspieranych jest już ponad 2000 syryjskich rodzin. Każdy z nas ma wciąż możliwość włączenia się do grona pomagających. Niech to szczególne dzieło będzie naszą konkretną odpowiedzią na los rodzin, tak boleśnie dotkniętych dramatem wojny.  Już teraz pragniemy podziękować wszystkim, którzy zechcą wesprzeć ofiarą zbieraną dziś do puszek w całej Polsce osoby dotknięte wojną w Syrii, szczególnie w zrujnowanym Aleppo.

 

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w którą przypada też Święto Patronalne Caritas, pragniemy nasze myśli i serca zwrócić do Maryi, Matki Miłosierdzia, aby wypraszała paschalną radość wszystkim zaangażowanym w dzieła charytatywne Kościoła, zwłaszcza wolontariuszom ze Szkolnych i Akademickich Kół oraz Parafialnych Zespołów Caritas a także tym, których modlitwa umacnia posługujących. Niech Maryja wspiera szlachetnych fundatorów i darczyńców, umożliwiających Caritas i wszelkim organizacjom charytatywnym codzienną misję. Niech Jej wstawiennictwo przymnaża apostołów miłosierdzia na wzór św. Brata Alberta.

 

Wszystkim Wam, Siostry i Bracia udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

 

 

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce

obecni na 375. Zebraniu Plenarnym KEP

 w Warszawie, w dniu 14 marca 2017 r.

 

 

         Za zgodność:

             + Artur G. Miziński

              Sekretarz Generalny KEP

 

 

                                                            Zarządzenie:

                                                                  

Tarnów, 30.03.2017.

Nasz znak: OB – 1.2/7/17

 

                List pasterski Episkopatu Polski należy odczytać wiernym w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 23 kwietnia br., we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji tarnowskiej.

 

     † Stanisław Salaterski

 

                                                                                                                 WIKARIUSZ GENERALNY

MSZE ŚWIĘTE - czas zimowy (roraty)

 

nowy-kosciol

Kościół Parafialny (Bielcza)

 

Msze św. (czas zimowy):

Dni powszednie: Roraty
 1700

 

Pierwsze piątki: 630 ,1700

 

Niedziele:  730, 1030, 1600

Święta zniesione: 630, 1700

Nabożeństwa:
Nowenna do MB Nieust. Pomocy:
każda środa 1700
Godzina Miłosierdzia i adoracja: każdy czwartek 1600

Spowiedź św.:
codziennie kwadrans przed Mszą św.
każdy czwartek i I Piątek: 1600–1700

Warto odwiedzić

diecezja tarnowska color rdn malopolska color kai color gosc niedzielny color tygodnik niedziela color  biblia tysiaclecia color Pasterz biblos caritas m2Pasterz

or Map

Kontakt

Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy
Bielcza 47,
32-824 Bielcza

Kancelaria tel. 14 68 47 650,
kom. 787 628 210
Ks. Proboszcz tel. 603 635 477

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr konta: BGŻ BNP PARIBAS
73 1600 1462 1837 8864 1000 0001