Ogłoszenia audio


26 marzec  2017 7:30


   Włączając odtwarzanie na stronie należy odczekać chwilę, aż nagranie zostanie wczytane.

    Proszę zwracać uwagę na daty i godziny, których dotyczą ogłoszenia. W razie problemów z odtwarzaniem, należy pobrać plik na komputer.