Aktualności z 2020 r.

 

Spowiedź św. przed odpustem w środę, czwartek i sobotę od godz. 16:00. Będą służyli nam pomocą księża: ks. Jan w środę, ks. Krzysztof w czwartek, a ks. Kazimierz w sobotę.

Odpust Parafialny w niedzielę 2 sierpnia. Msze św. w niedzielę odpustową:

Prymaria o godz. 7:30, uroczysta Suma z procesją o godz. 11:00, popołudniowa o godz. 16:00. Homilie głosił będzie ks. Stanisław – proboszcz w Proszówkach – kościele, którego budowę wielokrotnie wspieraliśmy naszymi ofiarami.

Anielska Wigilia z Anielską Procesją przed odpustem, w sobotę o godz. 18:00. Zachęcam w szczególności małe dzieci do udziału w anielskich strojach, a rodziców do strojów w bieli i czystości serca łaski uświęcającej. Czyńmy Anielską Miłość wokół nas i w całej naszej Parafii, szczególnie teraz, w tym niełatwym dla nas wszystkich czasie pandemii.

 

 

Święto Matki Bożej Anielskiej jest obchodzone bardzo uroczyście jako święto patronalne jedynie w kościołach i klasztorach franciszkańskich. Podajemy wszakże historię tegoż święta ze względu na jego bogatą historię i rozpowszechnienie.

Pierwotny tytuł kościoła Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem brzmiał - Najśw. Maryja Panna z Doliny Jozafata. Według bowiem podania kapliczkę mieli ufundować pielgrzymi wracający z Ziemi Świętej w VI wieku. Mieli oni przywieźć grudkę ziemi z grobu Matki Bożej, który sytuowano w Dolinie Jozafata w Jerozolimie.

Matka Boska Anielska. Taką nazwę miała kapliczka za czasów św. Franciszka. Nie jest wykluczone, że on sam jej dał taką nazwę. Legenda głosi, że słyszano często nad kapliczką głosy anielskie i dlatego dano jej tę nazwę.

Porcjunkula. Nazwa również znana za czasów św. Franciszka i być może przez niego wprowadzona. Etymologicznie oznacza tyle, co kawałeczek, drobna część. Może to odnosić się do samej kapliczki, która była bardzo mała, a również do posesji przy niej leżącej, także niewielkiej. Nazwa dzisiaj równie powszechna jak poprzednia (Matka Boska Anielska) w odniesieniu do jednego z najmniejszych dzisiaj sanktuariów świata.

Historia sanktuarium

Kościół Matki Boskiej Anielskiej (Porcjunkula) leży około 2 kilometrów na południe od Asyżu. Położony jest w dolinie tuż przy dworcu kolejowym. Kiedyś stał tu las, a właścicielami kapliczki byli benedyktyni, którzy mieli swój klasztor na wzgórzu Subasio. Kapliczka była w stanie ruiny. Odbudował ją św. Franciszek w zimie 1207/1208 roku i tu zamieszkał. Tu również w roku 1208 lub 1209 w uroczystość św. Macieja Apostoła (24 lutego) wysłuchał Franciszek Mszy świętej i usłyszał słowa Ewangelii w czasie tej Mszy: "Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. (...) Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski" (Mt 10,6-10).

Franciszek wziął te słowa do siebie jako nakaz Chrystusa. Dlatego zdjął swoje odzienie, nałożył na siebie habit, przepasał się sznurem i udał się do kościoła parafialnego Św. Jerzego w Asyżu i zaczął na placu nauczać. W tym samym jeszcze roku zgłosili się do niego pierwsi towarzysze: bogaty kupiec Bernard z Quinvalle i kapłan uczony, doktor prawa, Piotr z Katanii, późniejszy brat Egidiusz. Obaj zamieszkali wraz z Franciszkiem przy kościółku Matki Bożej Anielskiej. Kiedy zebrało się już 12 uczniów Franciszka, nazwali się Pokutnikami z Asyżu oraz Braćmi Mniejszymi. Za cel obrali sobie życie pokutne i głoszenie Chrystusa, nawoływanie do pokuty i zmiany życia.

W roku 1211 benedyktyni z góry Subasio odstąpili Franciszkowi i jego towarzyszom kaplicę i posesję przy niej, na której ci wybudowali sobie ubogie szałasy - domy. Tak więc Porcjunkula stała się domem macierzystym zakonu św. Franciszka. Tu również schroniła się także św. Klara z Offreduccio. W samą Niedzielę Palmową dnia 28 marca 1212 roku odbyły się jej obłóczyny. Tak powstał II zakon (klarysek) pod nazwą pierwotną "Ubogich Pań". Niebawem w ślad za św. Klarą wstąpiła jej siostra, św. Agnieszka. Zamieszkały one tymczasowo u benedyktynek w pobliżu Bastii, zanim św. Franciszek nie wystawił dla nich klasztorku przy kościele św. Damiana.

W roku 1415 św. Bernardyn ze Sieny osadził tu swoich synów duchowych, obserwantów. Wystawili oni tu spory klasztor, a także okazały kościół. W latach 1569-1678 wystawiono świątynię, którą dzisiaj oglądamy. Wieża - dzwonnica pochodzi z roku 1684. Franciszek Overbeck wykonał malowidła i mozaiki wewnątrz (1829-1830). W roku 1832 trzęsienie ziemi zniszczyło znacznie kościół. Odbudowany został rychło w latach 1836-1840. Świątynia posiada okazałą fasadę z figurą Matki Bożej na szczycie, wykonaną z brązu pozłacanego, liczącą 7 metrów wysokości. W środku kościoła znajduje się w stanie surowym zachowany pierwotny kościółek - kaplica. Przy końcu bocznej nawy jest cela, ozdobiona freskami Tyberiusza z Asyżu (1516), w której mieszkał i dokonał życia św. Franciszek. W maleńkim ogrodzie rosną dzikie, czerwone róże bez kolców. Legenda głosi, że w ten właśnie krzak rzucił się dnia pewnego św. Franciszek dla umartwienia ciała. Ponieważ bardzo go wówczas kolce poraniły, za karę z woli Bożej przestały rodzić kolce i tak jest po dzień dzisiejszy. Listki tych róż rozdaje się na pamiątkę. Legenda głosi również, że raz po raz pojawiają się na różach krople krwi Świętego.

11 kwietnia 1909 roku, papież św. Pius X, podniósł kościół Matki Bożej Anielskiej w Asyżu do godności Bazyliki patriarchalnej i papieskiej. W latach 1925-1928 kaplica Porcjunkuli została obudowana artystycznie. Obecnie dookoła bazyliki jest znaczna osada, która nosi nazwę Matki Boskiej Anielskiej.

Matka Boska Anielska

Tytuł ten przypomina, że Maryja jako Matka Boża jest Królową również aniołów, a więc istot najwyższych wśród stworzeń. Już Ewangelie zdają się wskazywać na rolę służebną aniołów wobec Najśw. Maryi: tak jest w scenie zwiastowania, tak jest przy ukazaniu się aniołów pasterzom; tak jest wtedy, gdy anioł informuje Józefa, że ma uciekać z Bożym Dzieciątkiem do Egiptu. Ten sam anioł zawiadamia Józefa o śmierci Heroda. Pod wezwaniem Królowej Aniołów istnieją trzy zakony żeńskie. W roku 1864 zostało we Francji założone arcybractwo Matki Bożej Anielskiej, mające za cel oddawać cześć Maryi jako Królowej nieba. Członkowie tegoż bractwa odmawiają codziennie trzy Zdrowaś z wezwaniem:

"Królowo Aniołów, módl się za nami". To wezwanie zostało także włączone do Litanii Loretańskiej. Istnieje wiele kościołów pod tym wezwaniem, zwłaszcza wystawionych przez synów duchowych i córki św. Franciszka Serafickiego. Niektóre z nich są nawet sanktuariami, posiadającymi wizerunki Matki Bożej, słynące łaskami. W Italii jest 9 podobnych sanktuariów. M. B. Anielska jest Patronką Kostaryki. W pobliżu miasta San José istnieje sanktuarium z figurką cudowną, koronowaną w 1927 roku. Według podania miejscowego mieli ją w roku 1635 przynieść aniołowie.

Odpust Porcjunkuli

Właśnie ze względu na ten odpust bazylika i sanktuarium nabrały tak wielkiej sławy w świecie chrześcijańskim. Legenda głosi, że pewnej nocy w lecie w roku 1216 Franciszek usłyszał w swojej celi głos: "Franciszku, do kaplicy!" Kiedy tam się udał, ujrzał Pana Jezusa siedzącego nad ołtarzem, a obok z prawej strony Najśw. Pannę Maryję w otoczeniu aniołów; tak się odtąd najczęściej przedstawia M. B. Anielską św. Franciszka z Asyżu.

Usłyszał głos: "Franciszku, w zamian za gorliwość, z jaką ty i bracia twoi, staracie się o zbawienie dusz, w nagrodę proś mię dla nich i dla czci mego imienia o łaskę, jaką zechcesz. Dam ci ją, gdyż dałem cię światu, abyś był światłością narodów i podporą mojego Kościoła". Franciszek upadł na twarz w adoracji Chrystusa, Maryi i aniołów, i rzekł: "Trzykroć święty Boże! Ponieważ znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja który jestem tylko proch i popiół, i najnędzniejszy z grzeszników, błagam Cię z uszanowaniem, na jakie tylko zdobyć się mogę, abyś raczył dać Twoim wiernym tę wielką łaskę, aby wszyscy, po spowiedzi odbytej ze skruchą i po nawiedzeniu tej kaplicy mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów".

Z kolei zwrócił się Franciszek do Najśw. Maryi Panny: "Proszę błogosławionej Dziewicy, Matki Twojej, Orędowniczki rodzaju ludzkiego, aby poparła sprawę moją przed Tobą". Maryja poparła modlitwę Franciszka. Wtedy Chrystus Pan: "Franciszku, to, o co prosisz, jest wielkie. Ale otrzymasz jeszcze większe łaski. Daję ci odpust, o który usilnie błagasz, pod warunkiem jednak, że będzie on zatwierdzony przez mego Namiestnika, któremu dałem moc związywania i rozwiązywania tu na ziemi".

Podanie głosi, że zaraz nazajutrz udał się Franciszek z bratem Masseuszem do Perugii, gdzie właśnie przebywał papież Honoriusz III:
"Ojcze święty - powiedział - odbudowałem przed kilku laty mały kościółek w twoich posiadłościach, poświęcony Matce Bożej i błagam Waszej Świątobliwości, aby go raczył wzbogacić wielkim odpustem, nie zobowiązującym do dawania jałmużny".

"Zgadzam się - miał odpowiedzieć papież - ale na ile lat go żądasz?"

Na to Franciszek: "Ojcze święty, proszę cię, byś odpustu tego nie liczył na lata, ale na dusze, aby wszyscy, którzy rozgrzeszeni i przejęci skruchą serdeczną wejdą do kościoła Matki Boskiej Anielskiej, otrzymali zupełne odpuszczenie grzechów i na tym, i na tamtym świecie".

"To, o co prosisz, jest wielkie i dotychczas niepraktykowane w Kościele".

Na to Franciszek: "Dlatego przychodzę tu i proszę nie w moim imieniu, ale w imieniu Jezusa Chrystusa, który mię tu posłał".

Tyle legenda. Faktem jest natomiast, że papież udzielił odpustu zupełnego na dzień przypadający w rocznicę poświęcenia kaplicy, które odbyło się dnia 2 sierpnia 1216 roku. Od wieku XIV papieże zaczęli podobny odpust na ten dzień przyznawać poszczególnym kościołom franciszkańskim. Papież Sykstus IV w roku 1480 udzielił tego przywileju wszystkim kościołom I zakonu. W dwa lata potem tenże papież udzielił tegoż odpustu zupełnego dla wszystkich kościołów franciszkańskich, także dla III zakonu. Papież Leon X przywilej ten potwierdził (1 IX 1518). Papież Grzegorz XV przywilej ten rozszerzył nie tylko na wszystkich duchowych synów i córki św. Franciszka, ale również na wszystkich wiernych, ilekroć dnia 2 sierpnia nawiedzą któryś z kościołów franciszkańskich (1622). Papież Pius IX poszedł jeszcze dalej i dnia 22 lutego 1847 roku przywilej odpustu toties quoties rozszerzył na wszystkie kościoły parafialne i inne, przy których jest III zakon. Papież św. Pius X udzielił na ten dzień tego odpustu wszystkim kościołom, jeśli to biskupi uznają za stosowne (1910). W rok potem przywilej ten św. Pius X rozszerzył na wszystkie kościoły (1911). Dnia 3 marca 1952 roku wyszedł dekret Kongregacji Odpustów rozszerzający przywilej odpustu zupełnego toties quoties na dzień 2 sierpnia lub w najbliższą niedzielę dla wszystkich kościołów i kaplic nawet półpublicznych.

Warunki uzyskania odpustu

Jak wspomnieliśmy, początkowo odpust zupełny można było uzyskać jedynie w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu, i to jedynie dnia 2 sierpnia. Potem papieże rozszerzyli ten przywilej na wszystkie dni w roku odnośnie Porcjunkuli. Wreszcie Porcjunkula otrzymała na dzień 2 sierpnia odpust toties quoties, czyli za każde nawiedzenie kościoła i wypełnienie warunków. Odpust ten rozszerzyli papieże na kościoły franciszkańskie, potem także na wszystkie kościoły. Pierwszy miał udzielić tego odpustu papież bł. Innocenty XI w roku 1687. Potem rozszerzył go papież Pius IX w roku 1847 na podstawie tradycji, która istniała już odnośnie Porcjunkuli w wieku XIV. Warunki dostąpienia odpustu Porcjunkuli były następujące: nawiedzenie kościoła, przystąpienie do Spowiedzi i do Komunii świętej, odmówienie 6 Ojcze nasz, 6 Zdrowaś i 6 Chwała Ojcu w intencjach, jakie ma papież. Odpust ten można było uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Nadto można było w ostatnich latach przenieść ten odpust na najbliższą niedzielę.

Dzisiaj odpust ten uzyskuje się w kościołach parafialnych spełniając zwyczajne warunki: pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej i Wyznania wiary oraz sakramentalna spowiedź i Komunia św. wraz z modlitwą w intencji Ojca świętego; wykluczone przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Papież Grzegorz XIII (1585) obdarował sanktuarium M. B. Anielskiej przywilejem, że można było odprawiać w nim Msze święte przez całą dobę. Sanktuarium wydaje pięknie redagowany miesięcznik "La Porziuncola".

 

 

Detoks cyfrowy - projekt dla rodziców dzieci i nastolatków

Rzeczywistość wirtualna w życiu dzieci i młodzieży jest faktem, zwłaszcza w ostatnich 10 latach kiedy to smartfony weszły w powszechne użycie. Wiedza na wyciągnięcie ręki, możliwość szybkich kontaktów, rozwijanie zainteresowań i kreatywności, rozrywka bez tak powszechnego jak obecnie dostępu do Internetu wiele aktywności byłoby nieosiągalnych. Wiemy jednak dobrze, że pozytywne możliwości, które daje Internet to tylko część wirtualnego świata w życiu młodych ludzi. Rodzice, nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą już w czasie przed lockdownem obserwowali narastające trudności w ich funkcjonowaniu, związane z nadmiernym, ryzykownym korzystaniem z wysokich technologii. Stan epidemii koronawirusa wymusił w ostatnich miesiącach przeniesienie nauki, kontaktów społecznych, praktyk religijnych i rozrywki w świat wirtualny. W tym czasie dzieci i młodzież spędzali przed ekranem średnio ok. 9 godzin dziennie. Wpływ takiej sytuacji na rozwój i zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży możemy po części już obserwować, zadajemy sobie również pytanie, jakie będą następstwa w dłuższej perspektywie czasowej.

Rodzicu,

czy twoje dziecko jest wciąż przemęczone, rozproszone, niewyspane i trudno je czymś zainteresować? Może pojawiły się lub znacząco nasiliły problemy z koncentracją uwagi, uczeniem się, wybuchy złości, lub apatia i depresyjność? Dziecko zgłasza bóle głowy, problemy ze snem, ogólne złe samopoczucie? A może te objawy obserwujesz również u siebie (np. pracujesz zdalnie i twój czas ekranowy jest o wiele dłuższy niż przed epidemią). Tak może ujawniać się zespół stresu elektronicznego.

Można jednak temu zaradzić!

Fundacja Auxilium z Tarnowa jest współorganizatorem DETOKSU CYFROWEGO projektu Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii z Poznania. Przedsięwzięcie to zostało objęte patronatem Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Poprzez realizację tego projektu chcemy skutecznie pomóc rodzicom w zakresie:

 • odtrucia dzieci i młodzieży po przymusowym siedzeniu w domu i nadmiernym korzystaniu z nowych technologii,
 • zbudowania nowych (zdrowych) nawyków używania mediów elektronicznych i wyjścia z zachowań ryzykownych; ewentualnie pierwszych kroków wyjścia z uzależnienia,
 • przygotowania na nowe wyzwania, łącznie z planem awaryjnym na wypadek, gdyby ograniczenia związane z epidemią okazały się znów konieczne jesienią.

Rodzicu,

uważasz, że przyszedł czas, aby zapanować nad światem wirtualnym w którym żyje twoje dziecko i chciałbyś przeprowadzić cyfrowy detoks? Pamiętaj nie wystarczy zabrać dziecku urządzeń elektronicznych. Detoks cyfrowy musi zostać starannie przygotowany i przemyślany. Niezbędne jest też wsparcie dla osób, które się go podejmują. Dlatego oferujemy bezpłatną, kompleksową pomoc w tym zakresie.

Poniżej znajdziesz potrzebne informacje.

Co jest detoks cyfrowy?

Detoks cyfrowy polega na wyeliminowaniu ekranów (smartfona, komputera, laptopa, tabletu) z życia dziecka lub nastolatka na 3 tygodnie. Pozwala to układowi nerwowemu i hormonalnemu na "reset" powrócenie do stanu zdrowej równowagi po okresie przebodźcowania technologią. Celem dektoksu cyfrowego jest stworzenie warunków umożliwiających układowi nerwowemu powrót do optymalnego funkcjonowania, przywrócenie naturalnego poziomu wydzielania neuroprzekaźników i hormonów. Jest to niezmiernie ważne zwłaszcza w przypadku dzieci i nastolatków, u których układ nerwowy jest jeszcze niedojrzały i w związku z tym bardziej podatny na uzależnienia oraz inne zaburzenia funkcjonowania, które mogą się wyrażać np. chroniczną drażliwością, trudnościami ze skupieniem i nauką, apatią, ogólnym marazmem, stanem bycia jednocześnie pobudzonym i zmęczonym.

Co daje cyfrowy detoks?

 • poprawę samopoczucia, obniżenie poziomu niepokoju;
 • wzrost zdolności panowania nad emocjami, przeżywania radości;
 • przywrócenie umiejętności cieszenia się życiem bez konieczności sięgania po smartfon, laptop, komputer czy tablet;
 • zmniejszenie frustracji, mniejsze zniewolenie nudą.

Jak przeprowadzić detoks?

Całość trwa cztery tygodnie – tydzień przygotowania i trzy tygodnie detoksu właściwego. Po zakończeniu cyfrowego postu otrzymasz kolejne wskazówki – co zrobić po detoksie, by utrzymać jego pozytywne efekty.

Detoks można przeprowadzić na 3 sposoby:

 • Radykalne odcięcie dziecka od wszelkich ekranów, połączone ze zmianą środowiska – na przykład trzytygodniowy obóz harcerski. Jest to skuteczne w doprowadzeniu układu nerwowego i hormonalnego do równowagi, jednak po powrocie do codzienności łatwo wpaść na nowo w szkodliwą dla zdrowia rutynę nadmiernego korzystania z ekranów.
 • Radykalne odcięcie od ekranów bez zmiany środowiska – odebranie dostępu do ekranów na trzy tygodnie, w miejscu zamieszkania; sposób najtrudniejszy, ale o tyle skuteczniejszy od pierwszego wariantu, że wprowadzone pozytywne zmiany w codziennym życiu mają większą szansę na utrzymanie się po zakończeniu detoksu.
 • Odcięcie częściowe – wprowadzenie egzekwowanych limitów dziennych kontaktu z ekranem. Teoretycznie łatwiejsze do wprowadzenia niż sposób drugi, jednak w przypadku niektórych dzieci w praktyce niemożliwe do przeprowadzenia. Abstynencja jest wbrew pozorom łatwiejsza niż kontrolowane użytkowanie.

Jak będziemy Cię wspierać?

 • Czas trwania projektu DETOKS CYFROWY: 6 lipca – 2 sierpnia 2020 r., ale do projektu można dołączyć w dowolnym czasie
 • Na stronie www.rodzice.co już można się zapisać na newsletter wsparcia rodziców w przeprowadzeniu detoksu cyfrowego.
 • od 6 lipca 2020 r. – będziesz otrzymywać e-mailem planer rodzica, w którym opisane są wszystkie cztery tygodnie. Najważniejszy jest pierwszy tydzień, podczas którego przygotowujecie się do przeprowadzenia detoksu, bez wprowadzania dzieciom restrykcji w korzystaniu z mediów. Podczas tego tygodnia codziennie dostaniesz mailem kolejną pomocną wskazówkę. Między innymi zaproszenie do grupy rodziców na facebooku, gdzie będzie można poznać się i wymieniać doświadczeniami z innymi rodzicami, którzy zdecydowali się przeprowadzić detoks.
 • Można będzie skorzystać z bezpłatnych konsultacji telefonicznych psychologów z Poradni „Arka” w Tarnowie, którzy będą dostępni od środy do piątku w godzinach 18.00-21.00 pod numerem telefonu: (+48) 12 4447922.
 • W kolejnych tygodniach e-maili będzie mniej, bo wbrew pozorom wprowadzenie planów w życie jest łatwiejsze niż ich przygotowanie.
 • Na zakończenie otrzymasz kolejną część planera rodzica wskazówki co robić po detoksie, by dziecko nie wpadło na stare tory przyzwyczajeń.

Plan działania w skrócie:

 1. Zapisz się na newsletter, który pokieruje Cię podczas detoksu.
 2. Otrzymasz planer dla rodzica.
 3. Otrzymasz wskazówki i pomoc dostarczane e-mailem.
 4. Będziesz mieć możliwość bezpłatnej konsultacji telefonicznej z psychologiem dowolnego problemu związanego z dziećmi i mediami.
 5. Dla chętnych grupa wsparcia na facebooku.
 6. Na koniec dostaniesz plan, co robić po detoksie.

Skorzystaj z naszej propozycji – zapraszamy!

Detoks cyfrowy to klucz do wolności w używaniu technologii.

 

 

      Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się, na zasadzie wolontariatu, w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas.

   Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.                                                                   

     Oficjalnie SKC przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielczy rozpoczęło swoją działalność 19.11.2017 r., czyli w I Światowym Dniu Ubogich. 

    Opiekę duchową nad Kołem pełni proboszcz, ksiądz Artur Urban. Funkcję koordynatora sprawuje pani Magdalena Kawa, natomiast opiekunkami są panie: Ilona Łąpieś, Justyna Knap  i Marta Pałka, która sprawuje opiekę nad kandydatami na członków Koła (przedszkolakami). Mogą oni aktywnie włączyć się w podejmowane inicjatywy, a w przyszłości (z chwilą pasowania na ucznia) – zostać jego pełnoprawnymi członkami.                                                                                                  

W ciągu minionego roku szkolnego SKC realizowało działania zawarte w planie pracy Koła. Podjęto i zrealizowano następujące inicjatywy:

 

 • Modlitwa różańcowa w intencji chorych i potrzebujących z naszej parafii.
 • Wykonanie symbolicznych wiązanek biało – czerwonych i złożenie ich przy grobach żołnierskich.
 • Coroczna akcja : „Wszyscy jesteśmy Mikołajami” (zbiórka materiałów szkolnych, chemii gospodarczej i kosmetycznej oraz akcesoriów higienicznych i tekstylnych dla podopiecznych Domu Dziecka w Jasieniu).
 • Przygotowanie uroczystości na Dzień Babci i Dziadka w naszym kościele, w którą włączyły się dzieci szkolne – członkowie SKC oraz przedszkolaki.
 • Całoroczna akcja „Zakrętki dla Mateuszka”.
 • Włączenie się w akcję szycia maseczek dla szpitala w Tarnowie.

(Niestety w drugim półroczu nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych działań ze względu na pandemię koronawirusa oraz ograniczenia epidemiczne).

      Powyższe działania zrealizowano dzięki dużemu zaangażowaniu członków Koła (33. uczniów klas I-V szkoły podstawowej), kandydatów na członków (przedszkolaki starszej grupy przedszkolnej) oraz dzięki dobrej współpracy pomiędzy nauczycielami,  a także dzięki ogromnemu wsparciu Księdza Proboszcza.

 

Wszystkim z serca DZIĘKUJEMY!

 

    Do włączenia się w tę szlachetną działalność zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas I – V szkoły podstawowej, którzy wyrażają chęć bezinteresownej pomocy bliźnim.

Opiekunowie Koła

 

      "Niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Pierwsza Komunia Święta – dzień, który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu" 

Jan Paweł II 

 

 

 

      W niedzielę 28.06.2020 r. na Mszy Świętej o godz. 1200 przeżywaliśmy w naszym Kościele uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Siódemka trzecioklasistów po raz pierwszy w życiu w pełni uczestniczyła w sprawowanej Eucharystii. Podczas tej Mszy świętej Bóg zszedł na ziemię, by po raz pierwszy zamieszkać w serduszku Aleksandra, Zuzanny, Wiktorii,  Sebastiana, Kamili, Daniela i Wiktorii. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w przepięknej oprawie Mszy świętej przygotowanej przez księdza Proboszcza Artura. Moment w którym przyjmowały pierwszy raz Komunię Świętą był wzruszający a zarazem niezwykle radosny.

     To wielkie wydarzenie poprzedziła sobotnia Spowiedź Święta. Do Sakramentu Pokuty i Pojednania dzieci przystępowały z bijącym sercem i zdenerwowaniem.

     W poniedziałek 29.06.2020r. rozpoczął się dla dzieci pierwszokomunijnych „biały tydzień”. Był to czas kiedy w otoczeniu rodziny i wspólnoty parafialnej dzieci przyjmowały Ciało Pana Jezusa. Mszom Świętym przewodniczył ksiądz Krzysztof, który również głosił krótkie katechezy kierowane do dzieci i rodziców. Każdego dnia dzieci dziękowały i prosiły Pana Jezusa w różnych intencjach. I tak:

     Poniedziałek – dzień wdzięczności Panu Bogu

 

     Wtorek – dzień wdzięczności dla rodziców i opiekunów

 

     Środa – dzień wdzięczności dla księży, katechetów i nauczycieli

 

     Czwartek – dzień modlitwy za misje

 

     Piątek – dzień czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

     Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej jak i biały tydzień pozostanie w pamięci dzieci i rodziców na zawsze jako świadome wypełnienie zobowiązań wypływających z daru wiary.

 

     Wdzięczni za Dar Pierwszej Komunii Świętej dzieci

 

Rodzice

 

MSZE ŚWIĘTE - czas letni

 

nowy-kosciol

Kościół Parafialny (Bielcza)

 

Msze św. (czas letni):

Dni powszednie:
 630

z wyjątkiem: środa, czwartek 1800

 

Pierwsze piątki: 630 ,1800

 

Niedziele:  730, 1030, 1600

Święta zniesione: 630, 1800

Nabożeństwa:
Nowenna do MB Nieust. Pomocy:
każda środa 1800
Godzina Miłosierdzia i adoracja: każdy czwartek 1700

Spowiedź św.:
codziennie kwadrans przed Mszą św.
każdy czwartek i I Piątek: 1700–1800

Msza Święta Na Żywo

Msza Święta Audio

Ogłoszenia Audio

Kontakt

Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy
Bielcza 47,
32-824 Bielcza

Kancelaria tel. 14 68 47 650,
kom. 787 628 210

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr konta: BGŻ BNP PARIBAS
73 1600 1462 1837 8864 1000 0001