Aktualności z 2020 r.

 

Przed chwilą tu przy ołtarzu zapaliłem

świecę niepodległości.

Coż to jest ta świeca i skąd ona jest?

Był rok 1867 – Polski nie ma na mapie Europy.

Polska trwa jedynie w sercach narodu.

W czerwcu 1867 roku po zakończeniu

uroczystości kanonizacyjnych św. Jozafata Kuncewicza, papież Pius IX - obdarzony przez Polaków mianem Defensor Poloniae (obrońca Polski) –

podarował Warszawie tę świecę

z życzeniem,

by zapalono ją dopiero wówczas,

gdy Polska będzie już wolna.

 

W 1920 r. przywieziono historyczną już świecę

z Watykanu do warszawskiej archikatedry,

gdzie podczas uroczystej Eucharystii

zapalił ją marszałek Sejmu Ustawodawczego

Wojciech Trąmpczyński

na znak tego, że Ojczyzna nasza wolność odzyskała.

 

Gdy zawierucha wojenna okupacji niemieckiej i sowieckiej znowu natarła nad Polskę

świeca ta przechowywana była

w Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela

w Warszawie.

I dopiero, gdy zakończyły się czasy PRL-u

została wystawiona publicznie

w kościele seminaryjnym w Warszawie.

 

I wówczas kolejny raz zapalona po 100 latach od dnia odzyskanie niepodległości w roku 2018 w świątyni Opatrzności Bożej na znak wolności i niepodległości ojczyzny naszej przez prezydenta Polski p. Andrzeja Dudę.

 

Dzisiaj miniaturową kopię tej świecy

zapaliliśmy my Bielczanie

w 101 rocznicę odzyskania niepodległości

11.11.2019 roku.

I świeca ta zapłonęła światłem,

które na wstępie dzisiejszej Mszy św.

rozświetliło mrok tej naszej parafialnej świątyni.

 

Świątyni, która dobrze pamięta jeszcze lata niewoli,

wojen i budującej się powoli niepodległości.

W tą historię wpisują się także rzesze naszych rodaków, których wielu

spoczywa już na naszym parafialnym cmentarzu.

W 101 rocznice odzyskania niepodległości

w tej naszej historią pachnącej świątyni

pragnę przywołać jej duszpasterzy,

którzy odeszli już do wieczności

a w historię tej świątyni są wpisani:

 

Ks. dr Jakub Górka urodzony w 1864 r. w Borzęcinie.

Wykładowca historii kościoła w WSD w Tarnowie.

To on pierwszy skutecznie poprosił Biskupa Tarnowskiego

ks Leona Wałęgę

o przysłanie stałego duszpasterza do Bielczy.

 

Pierwszym stałym duszpasterzem

z tytułem ekspozytora w Bielczy był ks. Jan Tokarz.

Objął Bielecka placówkę 1 lipca 1903 roku.

Niestety nasi rodacy

cieszyli się kapłanem tylko niecały rok.

Ks. Tokarz wyjechał z Bielczy do Stanów Zjednoczonych.

 

Parafia pozostała bez duszpasterza przez 2 miesiące.

W tym czasie nasi praojcowie

na czerwcową i lipcową niedzielną eucharystię

uczęszczali na nowo do Borzęcina,

pomimo stojącej w Bielczy

drewnianej kaplicy z XIX wieku.

 

Nastał 1 sierpnia 1904 roku.

Ks. Biskup Tarnowski Leon Wałęga

przysyła kolejnego duszpasterza.

Jest nim urodzony w 1878 r. w Borusowej

ks. Paweł Szczygieł.

Były wikariusz z Borzęcina.

W Bielczy zostaje mianowany ekspozytorem –

tzn. wikariuszem administratorem na prawach proboszcza.

To za jego staraniem w ciągu 2 lat:

·       została wybudowana w czynie społecznym

ta nasza piękna kamienno ceglana

parafialna świątynia projektu lwowskiego architekta

p. Jana Sasa Zubrzyckiego.

Nasi dziadowie opowiadali o ks. Szczygle –

wspaniały kapłan jeżdżący na koniu.

Duszpasterzował u nas przez 4 lata do 1908 r.

Wiemy, że już jako emeryt w Roćmirzowej,

w 1942 roku został aresztowany przez gestapo,

więziony w Nowym Sączu, Tarnowie.

Zmarł w Auschwitz w Oświęcimiu w 1942r.

 

Trzecim duszpasterzem –

wikariuszem eksponowanym w Bielczy

był ks. Jan Puskarz urodzony w Zawadzie.

Przybył do parafii 1 sierpnia 1908 i

duszpasterzował u nas przez 3 lata.

Za jego staraniem:

·       zrobiono u nas ogrodzenie kościoła i

·       zakupiono dawne pole młynarskie spod biskupiego młyna w Bielczy.

W księdze protokołów Rady Gminnej,

która u nas wówczas działała

zapisano, że był serdecznym kapłanem.

Zmarł w rodzinnej miejscowości w 1959 roku.

 

Ks. Alojzy Całka urodzony w 1874 r. w Łapczycy,

to czwarty kapłan wpisujący się w historie naszej świątyni.

Od 1911 do 1923 roku wikariusz eksponowany w Bielczy.

Zapisał się 12-to letnią historią pobytu w Bielczy

jako gorliwy ale surowy i wymagający kapłan.

Były to czasy I Wojny Światowej i

początków odzyskania Niepodległości.

Nasza świątynia była jeszcze ekspozyturą.

Zmarł w wyniku pobicia przez gestapo w 1944 r.

Spoczywa na parafialnym cmentarzu w Nowym Rybiu.

 

Ks. Jan Chmiel ur. w 1888r. w Niechobrzu k. Rzeszowa – to piąty kapłan naszej parafii i pierwszy jej proboszcz.

Przybył do parafii 1 sierpnia 1923r.

W tych 5-ciu latach swojej pracy w Bielczy zapisał się jako:

·       aktywny, pełen zapału duszpasterskiego kapłan,

·       zatroskany o życie religijne i sprzęty kościelne w parafii,

·       założyciel Spółdzielni Mleczarskiej w Bielczy z 11 jej filiami

·       założyciel bractw kościelnych w Bielczy.

Zmarł w 1946 roku. Spoczywa na Cmentarzu w Iwkowej.

 

Ks. Stanisław Smoła ur. W 1891 r. w Skrzyszowie.

Od 25 stycznia 1928r.

przez 21 lat był proboszczem w Bielczy.

Z naszymi dziadkami przeżył tu II Wojnę Światową.

Mimo niełatwych czasów okupacji niemieckiej

gorliwy i wymagający od siebie i innych duszpasterz.

Podupadł tu na zdrowiu.

To spowodowało przeniesienie go do Poręby Radlnej,

gdzie po 5 latach zmarł i tam spoczywa na cmentarzu.

 

Ks. Marcin Kołodziej ur. w 1883r.w Bielczy.

Nasz rodak wyświęcony na kapłana,

w latach budowy tej (1907r.)

w 1910 – 1913 był wikariuszem w Radłowie i katechetą bł. Karoliny Kózkówny.

Proboszczował w Tylmanowej.

Na zakończenie I Wojny Światowej

przeniósł się do diecezji podlaskiej.

Tam zachorował na gruźlicę.

W celach leczniczych przeniósł się do Zakopanego.

W Zakopanem miał własną Willę na Antałówce.

Tam był kapelanem sanatorium nauczycielskiego i PCK.

W czasie okupacji niemieckiej wysiedlony przez Niemców

rezydował u nas w Bielczy.

·       Tu rozbudził nabożeństwo do NSPJ tak,

że w I Piątki miesiąca

pełny kościół ludzi

przyjmował komunie świętą

wynagradzającą Sercu Bożemu.

·       Nocami spowiadał tu w świątyni partyzantów i

·       prowadził dla nich nabożeństwa

Zmarł w 1944 r.

Spoczywa przy odnowionym pomniku

na naszym parafialnym cmentarzu.

 

Ks. Walenty Mróz ur w 1889r. w Woli Rzędzińskiej.

Od września 1949 roku przez 2 lata

był u nas administratorem,

Przybył na zamianę z Poręby Radlnej

z naszym poprzednikiem proboszczem

ks. Stanisławem Smołą

Zapisał się jako ksiądz społecznik.

Poprawiał kościół i budynki parafialne

po zniszczeniach wojennych.

Zmarł w 1968r. w Domu Księży Emerytów w Tarnowie.

Spoczywa na cmentarzu w Woli Rzędzińskiej.

 

Ks. Florian Dutkiewicz ur. W 1885r. w Zakliczynie.

Od 1 sierpnia 1951r. proboszczował u nas przez 6 lat.

Za jego pobytu

·       pojawiła się polichromia na ścianach naszej świątyni.

Po rezygnacji zamieszkał u swej siostry w Zakliczynie.

Zmarł 10 lat później i

spoczywa na cmentarzu w Zakliczynie.

 

Ks. Tadeusz Cyz ur. W 1939r. w Zakliczynie.

Pierwszy wikariusz w naszej parafii w 1956 roku.

Zmarł w 1983r.. Spoczywa na cmentarzu w Burzynie.

 

Ks. mgr Stefan Matys ur. W 1925r. w Chorzelowie.

kolejny wikariusz w Bielczy w latach 1956/57.

 

Ks. dr Jan Kos ur. w 1917r. w Podegrodziu.

Od sierpnia 1955r. przeszedł z Kurii Diecezjalnej

na probostwo do Bielczy.

Proboszczował u nas przez 4 lata.

Doktor teologii, sędzia Sądu Diecezjalnego,

·       pozostawił po sobie wiele artykułów pisanych w Kurendzie.

Zmarł w 1991r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym św. Heleny w Nowym Sączu.

 

Ks. mgr Edward Norek    ur. 1919r. w Gawłowie.

Od 28 sierpnia 1961 r. proboszcz w Bielczy.

Trzy lata proboszczował

·       kładąc nacisk na nabożeństwa parafialne.

Zmarł w 1991r. Spoczywa w Zakliczynie, gdzie po Bielczy był proboszczem.

 

Ks. Franciszek Krzemień ur. W 1918r. w Grabinach.

Od lipca 1964 proboszcz w Bielczy.

Przez 16 lat probostwa:

·       Wybudował plebanię i budynek gospodarczy.

·       Miał również udział w trudnych spornych sprawach własności.

Zmarł w 2003 r.

 

Ks. Jan Łatka ur. w 1939 r. w Podegrodziu.

Od 1980r. proboszcz w Bielczy.

Zapisał się w historii Bieleckiej jako:

·       gorliwy duszpasterz,

·       powiększył i ogrodził cmentarz

·       przygotował plany kaplicy cmentarnej,

Niestety ciężka choroba – paraliż,

spowodowała, że po 8-śmiu latach probostwa

został przeniesiony

do Domu Księży Emerytów do Tarnowa.

 

Ks. Józef Bogusz ur. w 1911r. w Bielczy.

Od 1982r. przez 6 lat rezydent i administrator w Bielczy

na czas choroby ks. Jana Łatki.

·       w czasie choroby proboszcza służył pomocą duszpasterską

·       napisał kronikę parafii.

Następnie do śmierci rezydował w parafii Dębica Latoszyn,

gdzie po śmierci w 2006r.

został pochowany na tamtejszym parafialnym Cmentarzu.

 

Ks. Andrzej Dydo ur w 1952 roku w Woli Wielkiej.

Za czasów proboszcza Stanisława Kudlika

po powrocie z 3 letniej pracy w duszpasterstwie wojskowym od 1995 roku

przez 12 lat służył nam pomocą duszpasterską.

Zapisał się w naszej pamięci jako:

·       wymagający katecheta i

·       organizator wakacyjnych oaz

 

Po odejściu został rezydentem w parafii Straszęcin gdzie zmarł w 2016r. Spoczywa na tamtejszym cmentarzu.

 

Ukochani moi Parafianie!

Wsłuchani w historię duszpasterzy tej świątyni!

Wielki Polak – Papież JPII na Jasnej Górze wołał:

Klękam przed obliczem jasnogórskiej korony

i modlę się,

aby mój naród

przez wiarę w jej niezawodną pomoc i obronę

odnosił zwycięstwo nad wszystkim

co zagraża godności ludzkiej

i dobru naszej ojczyzny.

 

I polecam Jej opiece Kościół,

aby przez świadectwo świętości i pokory

zawsze umacniał lepszy świat

w sercach wszystkich wierzących.

Ten Wielki Papież Polak

powiedział także tam na Jasnej Górze:

że mamy być odpowiedzialni

za to wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska.

Bo to imię –wszystkich nas określa,

to imię – nas wszystkich kosztuje.

 

Nie pragnijmy takiej Polski,

która by nas nie kosztowała.

 

Jesteśmy narodem i mamy przetrwać jako naród.

 

W sposób wyjątkowy

musimy być wierni naszemu kulturowemu

i historycznemu dziedzictwu,

którym karmić winni się najmłodsi Polacy.

 

Bo zbyt często młodzi nie wiedzą kim są.

Wskutek czego łatwo dają się uwodzić kłamliwym ideologiom.

 

Wsłuchiwaliśmy się z uwagą

w budowę żywej świątyni w Bielczy

w tej neogotyckiej budowli

wznoszonej przez kolejnych naszych duszpasterzy.

To już historia!

Historia…

Bielcza to 5 wieków datowanego istnienia.

Jak głosi wzmianka kronikarska…

była wieś biskupów krakowskich,

Zewrzyjmy więc szeregi:

ty ze mną a ja z tobą.

Bądźmy Polakami.

Bądźmy tylko sobą.

 

Kto po Polsku czuje,

ten uczciwie przyzna:

Polska to nie towar,

Polska to Ojczyzna.

Dziś głos naszych przodków,

woła do nas z troską

leżąc w Europie

Polska ma być Polską.    

 

MSZE ŚWIĘTE - czas letni

 

nowy-kosciol

Kościół Parafialny (Bielcza)

 

Msze św. (czas letni):

Dni powszednie:
 630

z wyjątkiem: środa, czwartek 1800

 

Pierwsze piątki: 630 ,1800

 

Niedziele:  730, 1030, 1600

Święta zniesione: 630, 1800

Nabożeństwa:
Nowenna do MB Nieust. Pomocy:
każda środa 1800
Godzina Miłosierdzia i adoracja: każdy czwartek 1700

Spowiedź św.:
codziennie kwadrans przed Mszą św.
każdy czwartek i I Piątek: 1700–1800

Msza Święta Na Żywo

Msza Święta Audio

Ogłoszenia Audio

Kontakt

Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy
Bielcza 47,
32-824 Bielcza

Kancelaria tel. 14 68 47 650,
kom. 787 628 210

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr konta: BGŻ BNP PARIBAS
73 1600 1462 1837 8864 1000 0001